آژانس مسافرتی جابان گشت کرمانشاه

پیشرو در ارائه خدمات تورهای متنوع گردشگری

پل الله وردی خان

این پل در دوره صفویه بر روی زاینده رود و برای پیوند دادن بخش های شمالی و جنوبی خیابان چهارباغ احداث گردید.بر پایه ی شواهد تاریخی،سازنده پل الله وردی خان سردار لشگر ایران در عصر شاه عباس اول است.این پل به ندرت به نام سازنده اش و بیش تر با ملاک قرار دادن سی و سه دهانه یا چشمه،سی و سه پل خوانده میشود.البته به نام های دیگری چون *پل شاه عباسی* و *چهار باغ * و *سی و سه چشمه * هم شهرت دارد.این پل با 295 متر طول،13.5 متر عرض و 33 دهانه، بزرگترین پل تاریخی ایران است که هم چنان کاربرد دارد.این ویژگی ها باعث گردیده صاحب نظرانی چون ژان برینیولی این سازه را یکی از عجایب معماری شهری صفوی بنامند.

برای مشاوره در خصوص تورها اطلاعات خود را وارد کنید تا با شما تماس بگیریم.

جابان گشت چه ساعتی با شما تماس بگیرد؟

تصویر امنیتی