آژانس مسافرتی جابان گشت کرمانشاه

پیشرو در ارائه خدمات تورهای متنوع گردشگری

بازار تبریز

بازار تبریز  بر سر جاده ابریشم قرار داشته و از مهمترین مراکز تجاری بین المللی دنیا به شمار میرفته است. 

این بازار تاریخی در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد.

برای مشاوره در خصوص تورها اطلاعات خود را وارد کنید تا با شما تماس بگیریم.

جابان گشت چه ساعتی با شما تماس بگیرد؟

تصویر امنیتی